Co tydzień do wygrania:
KULTOWY SKUTER
Do rozdania mamy aż:
25x
KUPUJ PRODUKTY
z etykietami promocyjnymi Balcerzak, zachowaj etykietę wraz z dowodem zakupu i weź udział w loterii
CO MIESIĄC INNY
ZESTAW NAGRÓD
Październik
SALON GIER
Laptop Gamingowy Acer Nitro 5
Monitor Gamingowy HP 22x 1ms 144 Hz
Konsola do gier
Konsola gier video trzeciej generacji
Konsola do gier video
Wybierasz o co grasz!
Każdy los to inna szansa na wygraną.
Jak wziąć udział w loterii?
Kup produkt promocyjny marki Balcerzak
Zachowaj etykietę wraz z dowodem zakupu
Wyślij zgłoszenie
korzystając z formularza
250x MIŚ BALCUŚ
Każde 10 zgłoszeń to gwarantowana Nagroda
w postaci pluszaka i wsparcie dla fundacji Wcześniak
Prezentowane zdjęcia nagród mają charakter poglądowy. Nintendo icons created by Freepik - Flaticon Xbox icons created by Freepik - Flaticon Ps4 icons created by Freepik - Flaticon
Weź udział w losowaniu
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od dnia 09 maja do 31 października 2022 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2022-10-31 r.
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu komórkowego*
Adres e-mail*
Kod spod etykiety*
Numer dowodu zakupu*
Numer telefonu polecającego
1. Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Państwa danych są:
• Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie, Wróblów 38, 67-410 Sława, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003178, REGON: 971185341, NIP: 925-174-59-43 o kapitale zakładowym: 14 550 000,00 złotych w całości opłaconym. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail inspektorodo@balcerzak.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
• i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 331 09 97, adresem e-mail recepcja@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE” – podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), przez Balcerzak Sp. z o.o. oraz i360 Sp. z o.o. 3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym wystawianie i wysyłka deklaracji PIT11 (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
• Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
• Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15.000,00 euro),
• Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO), przez Balcerzak Sp. z o.o. 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora- i360 Sp. z o.o. przez okres 6 lat od daty wystawienia dokumentów księgowych. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora ), przez Balcerzak Sp. z o.o. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób:
• wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektorodo@balcerzak.pl, lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Balcerzak Sp. z o.o.
• wysłanie wiadomości na adres e-mail: recepcja@i360.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 331 09 97 lub pisząc listownie na adres ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej "URODZINOWE ROZDANIE". 10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE”, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów statystycznych 11. Informujemy, że Administrator Balcerzak Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, 12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa. 13. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 14. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych odsłonach loterii promocyjnej „URODZINOWE ROZDANIE” bądź zmieniły się ważne kwestie dotyczące Państwa uczestnictwa, prosimy o natychmiastowe poinformowanie Administratora Balcerzak Sp. z o.o.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
KONTAKT
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Loteria Urodzinowe rozdanie”
lub
kontakt@25latbalcerzak.pl
+22 118 99 52
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Numer telefonu komórkowego*
Wiadomość*
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Urodzinowe rozdanie” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.20.2022.S.MJ z dnia 24 marca 2022 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji