ARCHIWUM
PAŹDZIERNIK – BALCERZAK – NIEODŁĄCZNY TOWARZYSZ PRZYGÓD
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
WRZESIEŃ – NAJLEPSZE ŻYCZENIA URODZINOWE
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
SIERPIEŃ – STYLOWA KUCHNIA
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
LIPIEC – KAWOWY ZAWRÓT GŁOWY
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
CZERWIEC – URODZINOWE SPRZĄTANIE
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
MAJ - GRILLOVE LATO
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w regulaminie w załączniku nr 1.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Urodzinowe rozdanie” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.20.2022.S.MJ z dnia 24 marca 2022 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji